سه خودروساز بزرگ آلمانى يعنى مرسدس بنز، آئودى و فولكس واگن

براى تشويق مردم به ماندن در خانه و رعایت فاصله گذارى اجتماعى رسماً بطور موقت لوگوهاى خود را تغيير دادند.
.
.
.
شکستن زنجیره انتقال وظیفه همه ماست.
برای حفظ سلامتی خود و عزیزانمان و برای داشتن روزهای پر امید و درخشان درکنار یکدیگر
#در_خانه_بمانیم